CAD konstrukce


  Konstrukce v CAD programech ZW3D nebo CATIA V5.
  Plošné i objemové modelování, zpracování tvarových ploch, práce se sestavami
  Zpracování výkresové dokumentace (výrobní a montážní výkresy, návody k použití).

  Kromě prací na kompletních projektech nabízím i externí konstrukční práce,
  případně CAD konstrukční práce u zákazníka

Výroba


  Zajištění kompletní kovovýroby, 3D tisku a sintrování, povrchové úpravy,
  CNC i klasické obrábění, sváření včetně barevných kovů, titanu a nerez oceli.
  Doprovod a podpora výroby. Zajištění měření včetně měřících protokolů.

Scanování / Reverzní inženýrství / Digitalizace


  Zajištění 3D scanů výrobků, zařízení, nebo i celých výrobních provozů.
  Po nascanování dílů lze zpětně vytvořit CAD data a výrobní dokumentaci
  k již hotovým výrobkům (např. pro výrobu dílů ke starým strojům či vozidlům)

  Scanování výrobních provozů umožňuje naprosto přesně projektovat nová zařízení,
  vedení inženýrských sítí, potrubních rozvodů apod.
  Touto cestou lze efektivně využít stávající provozní prostory pro novou technologii.

Výkresová dokumentace + Vizualizace


  Tvorba výkresové dokumentace k dodaným dílům a jejich přesné oměření.
  Digitalizace papírových výkresů do digitálních formátů, rozšíření či úpravy výkresů.
  Kusovníky, rozpady sestav, montážní plány a výrobní postupy.

  Tvorba 3D prezentací, 3D pdf souborů, obrázků z dat pro další využití.

  Vizualizace - Renderingy. Renderování reálných obrázků z 3D dat